Vad vi gör / Varför

Textilier är en komplex produkt som kräver mycket vatten, energi och kemikalier vid tillverkning. Nu när konsumtionen av textil växer så växer även det textila avfallet. Det finns därför en stor samhällsmiljönytta att använda de textila resurserna på ett mer optimalt sätt och det är där vi kommer in i bilden. Rekotex genomsyras av ett klimatpositivt framtidstänk i allt vi gör. Genom att vara länken mellan textila företag med stora tyglager efter produktion och företag som har behov av mindre kvantiteter i lager kan vi bidra till att dels minimera begreppet avfall samt stötta för en mer flexibel ledtids- och designprocess.

Re-Source / Vår lösning

Re-sourcekollektionen är, precis som namnet antyder, en resurs i form av kvalitetstyger som istället för att bli liggande på ett lager säljs och används i ett nytt sammanhang.  I ett framtida samarbete med Rekotex ges ni som partners en möjlighet att få en inblick i vad som kan avyttras från externa aktörers lager innan ni startar en ny order hos en tygproducent.  Genom samarbetet skapas det en win-win situation för båda parterna samt även för miljön, vilket alltid är positivt.

Om Rekotex

Grundaren av Rekotex är textilekonom Marie Jonsson. Marie har en examen från Textilhögskolan i Borås och har stor erfarenhet inom inköp, marknadsföring och försäljning av textila produkter. Det är från dessa erfarenheter som idén med Rekotex har växt fram och nu blivit verklighet. Under konsultarbeten på olika företag har Marie gång på gång upplevt problemet med att få tag i mindre kvantiteter av tyger än vad producenterna kan erbjuda samt att dessa även har stått med restpartier av fina kvalitetstyger som varit svåra att avyttra. Drivkraften för Marie är hennes passion för textil och tyger samt hennes vilja att vara högst delaktig i en mer hållbar framtid. Hon arbetar hårt för att hitta smarta lösningar för att hantera våra naturresurser, i form av textila fibrer, på ett schysst och professionellt sätt. Och det är just detta som står i centrum i Rekotex affärsidé!

Kontakt

Telefon / +46 (0) 739 86 36 86
E-post / info@rekotex.se

 

Via formulär

Skriv ert namn (nödvändig)

Skriv i er Epost (nödvändig)

Ämne

Meddelande